Poslovno i porezno savjetovanje

knjigovodstveno savjetovanje

  • Savjetovanje poduzetnika u vezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima
  • Priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava – za porez na dodanu vrijednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit
  • Sudjelovanje u zastupanju poduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva financija Republike Hrvatske, pomoć pri izradi prigovora i potrebnih obrazloženja, dopunskih izvještaja i slično
  • Posebni plansko-analitički poslovi
  • Sastavljanje mjesečnog obračuna rezultata poslovanja prema zajednički utvrđenoj metodologiji, koji će prije njen primjene verificirati poduzetnik i računovodstveni servis
  • Izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i Financijsku agenciju
  • Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu (ID, IDD…itd.)