Oporezivanje primitaka

OPOREZIVANJE PRIMITAKA OD DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI

Od 1. ožujka 2012. godine uvodi se oporezivanje primitaka od dividendi i udjela u dobiti po stopi od 12%, i to na sve primitke za dobit ostvarenu u razdoblju poslije 31.prosinca 2000. godine.

Efektivna porezna stopa za poduzetnike na području grada Zagreba iznosi 34,16% (20% poreza na dobit, 12% porez na primitke od dividendi i udjela u dobiti i 2,16% prireza za grad Zagreb).

Uvodi se porezna olakšica, na način da se porezna osnovica poreza na dobit može smanjiti isključivo kada se ostvarena dobit poreznog razdoblja koristi za povećanje temeljnog kapitala, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Porezni obveznik koji smanjuje poreznu osnovicu na predloženi način mora, u roku od šest mjeseci nakon isteka roka za podnošenje prijave poreza na dobit, dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave dokaz da je izvršio povećanje temeljnog kapitala i to ostvarenom dobiti poreznog razdoblja za koje je iskazao smanjenje porezne osnovice. Posebno naglašavamo zakonske odredbe da se takvo smanjenje osnovice za porez na dobit neće primijeniti ako se naknadno utvrdi da je povećanje temeljnog kapitala društva izvršeno s ciljem utaje poreza ili izbjegavanja plaćanja poreza. Pored toga, treba uzeti u obzir i dodatne troškove u svezi povećanja temeljnog kapitala: revizora, odvjetnika i javnog bilježnika.

Nema zapreke da se dobit ostvarena u razdoblju 01. siječnja 2001. do 31.prosinca 2011. godine isplati do 29. veljače 2012. godine i tako izbjegne plaćanje poreza po stopi od 12% uvećano za prirez.

Za 2011. godinu potrebno je, najkasnije do 29. veljače 2012. godine,:

– izraditi financijske izvještaje;

– izraditi i predati prijavu poreza na dobit;

– platiti porez na dobit;

– donijeti odgovarajuće odluke o isplati dobiti sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima;

– isplatiti neto dobit (ne mora biti tok novca, ali preporučamo, ako je moguće, da bude).

Strane fizičke pravne osobe, dioničari ili udjeličari, mogu postupiti na isti način kako je opisano u prethodnom odjeljku.

Ako se isplata dividendi i udjela u dobiti vrši poslije 29. veljače 2012. godine oporezovat će se po stopi od 12%, izuzev za zemlje s kojima je potpisan Ugovor o izb